ASP.NETC-BASİC

if yapısı ve döngüsü örnekleri 2

lduğunu hesaplayınız.

Çözüm: Bir cümlede kaç tane kelime olduğunu boşluk sayısından çıkarabiliriz. Cümledeki kelime sayısı boşluk sayısından bir fazla olacaktır. O zaman boşluk sayısını bulmamız gerekiyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dim cumle As String = "Örnek bir cümle."
Dim bosluk As Integer
For Each karakter In cumle
If (karakter = " ") Then
bosluk = bosluk + 1
End If
Next
Response.Write(bosluk + 1)

Örnek – 2: İki basamaklı bir sayıyı yazıya dönüştürme.

Çözüm: Bunun için onlar ve birler basamağındaki sayıları tutan iki dizi değişken oluşturarak, sayının birler ve onlar basamağını elde etmeliyiz.

1
2
3
4
5
6
7
8
Dim sayi As Integer = 17
Dim birler() As String = {"", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"}
Dim onlar() As String = {"", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"}
Dim birlerbasamak As Integer = sayi Mod 10
Dim onlarbasamak As Integer = (sayi - birlerbasamak) / 10
Response.Write(onlar(onlarbasamak) & birler(birlerbasamak))

Birler basamağını bulmak için sayının ona bölümünden kalanı elde ettik. Onlar basamağını bulmak için birler basamağını sayıdan çıkararak sonucu 10’a böldük. Çıkan değerlere göre dizinin değerini ekrana yazdırdık.

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Close

Reklam Engelleme

Please consider supporting us by disabling your ad blocker