PHP

PHP ile Resmi Yeniden Boyutlandırma

Merhaba,

Bu makaledeki kodlar benim kendi eserim değildir. Bir blogda gördüm ve sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Bölüm 1 – Bu Sınıf Ne İşe Yarıyor

SimpleImage isimli bu sınıf yolunu belirttiğiniz resimlerin genişliklerini ve yüksekliklerini düzenlemenizi sağlıyor. Bu sınıf sayesinde resimlerinizi %’li değer girerek ölçekleyebilir, genişlik ve yüksekliğini manuel belirleyebilir veya sadece genişlik/yükseklik değerlerinden birini girerek oranları bozmadan yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Boyutlandırma işlemlerini en basit yapabileceğini sınıflardan birisi bence bu.

Bölüm 2 – Sınıf Kodları

Bu sınıfın kodları aşağıdaki gibidir:

<?php

/*
* File: SimpleImage.php
* Author: Simon Jarvis
*/

class SimpleImage {

  var $image;
  var $image_type;

  function load($filename) {

   $image_info = getimagesize($filename);
   $this->image_type = $image_info[2];
   if( $this->image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {

     $this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

     $this->image = imagecreatefromgif($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

     $this->image = imagecreatefrompng($filename);
   }
  }
  function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {

   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

     imagegif($this->image,$filename);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

     imagepng($this->image,$filename);
   }
   if( $permissions != null) {

     chmod($filename,$permissions);
   }
  }
  function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {

   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

     imagegif($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

     imagepng($this->image);
   }
  }
  function getWidth() {

   return imagesx($this->image);
  }
  function getHeight() {

   return imagesy($this->image);
  }
  function resizeToHeight($height) {

   $ratio = $height / $this->getHeight();
   $width = $this->getWidth() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }

  function resizeToWidth($width) {
   $ratio = $width / $this->getWidth();
   $height = $this->getheight() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }

  function scale($scale) {
   $width = $this->getWidth() * $scale/100;
   $height = $this->getheight() * $scale/100;
   $this->resize($width,$height);
  }

  function resize($width,$height) {
   $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
   imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
   $this->image = $new_image;
  }

}
?>

Bölüm 3 – Sınıfın Kullanımı

Yukarıdaki sınıfı SimpleImage.php adlı bir dosyaya kaydedin.

Örnek 1 – GenişlikxYükseklik ayarlama ve farklı isimle kaydetme

Şimdi picture.jpg adlı resim dosyamızı 250×400 ebatlarında tekrar boyutlandıralım ve picture2.jpg ismiyle kaydedelim:

<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resize(250,400);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 2 – Oranları koruyarak sadece genişliği değiştirip farklı bir isimle kaydetme

Şimdi picture.jpg dosyamızı 250 piksel genişliğinde oranları koruyarak resmi yeniden boyutlandıralım ve picture2.jpg olarak kaydedelim:

<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToWidth(250);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 3 – Resmi belirli bir yüzde oranında küçültme

Şimdi picture.jpg dosyamızı %50 oranında küçültelim ve picture2.jpg ismiyle kaydedelim:

<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->scale(50);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 4 – Resmi farklı yüksekliklerde farklı isimlerle kaydetme

Şimdi picture.jpg dosyasının yüksekliğini 500px olarak ayarlayalım ve picture2.jpg olarak kaydedelim aynı anda yüksekliği 200px olarak da picture3.jpg olarak kaydedelim.

<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToHeight(500);
  $image->save('picture2.jpg');
  $image->resizeToHeight(200);
  $image->save('picture3.jpg');
?>

Örnek 5 – Resmi kaydetmeden ekrana küçük resmini çıkartma

Şimdi picture.jpg dosyamızı yeni bir dosya olarak kaydetmeden nasıl küçük resim olarak gösterebileceğimize bakalım:

<?php
  header('Content-Type: image/jpeg');
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToWidth(150);
  $image->output();
?>

Örnek 6 – Form uygulaması

Şimdi formdan yüklediğimiz resmi 150 piksel genişliğinde yeniden boyutlandırıp ekrana basalım:

<?php
  if( isset($_POST['yukle']) ) {
   header('Content-Type: image/jpeg');
   include('SimpleImage.php');
   $image = new SimpleImage();
   $image->load($_FILES['resim']['tmp_name']);
   $image->resizeToWidth(150);
   $image->output();
  } else {
?>
  <form action="resim_yukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

   <input type="file" name="resim" />

   <input type="submit" name="yukle" value="Yükle" />

  </form>
<?php
  }
?>

Sonuç

Bu sınıfla ilgili sorularınızı forumda başlık açarak veya burada yorum yaparak sorabilirsiniz. Resimleri yeniden boyutlandırmak için harika bir sınıf.

Kolay gelsin,

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Close

Reklam Engelleme

Please consider supporting us by disabling your ad blocker