HTML

HTML 4.0 Olay Parametreleri (Events)

HTML4 ile gelen diğer bir özellik te bir olay olduğu anda döküman içerisinde kodlar ile o sırada neler yapılacağını belirtebilmektir. Örneğin sayfa yüklenirken, üzerine gelindiğinde, tıklandığı gibi olay parametreleri mevcuttur.


Pencere Olayları

Sadece body ve frameset etiketleri içerisinde geçerlidir..

Parametre Değer Açıklama
onload script Döküman yüklenirken çalıştırılacak olan script.
onunload script Dökümandan ayrılıken çalıştırılacak olan script.

 Form Öğe Olayları

Sadece form etiketi içerisinde geçerlidir.

Parametre Değer Açıklama
onchange script Öğe değişirken çalıştırılacak olan script.
onsubmit script Submit’e tıklandığında çalıştırılacak olan script.
onreset script Form sıfırlandığında çalıştırılacak olan script.
onselect script  Öğe seçildiğinde çalıştırılacak olan script.
onblur script  Öğeden ayrılınca çalıştırılacak olan script.
onfocus script  Öğe seçilince çalıştırılacak olan script.

 


Klavye Olayları

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerlideğildir.

Parametre Değer Açıklama
onkeydown script Bir tuş basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.
onkeypress script Bir tuşa basılıp bırakıldığına yapılacak olanlar.
onkeyup script Bir tuş bırakıldığında yapılacak olanlar.

 


Mouse Olayları

base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ve title elements içerisinde geçerlideğildir.

Parametre Değer Açıklama
onclick script Tıklandığında yapılacak olanlar.
ondblclick script Çift tıklandığında yapılacak olanlar.
onmousedown script Bir mouse tuşu basılı tutulduğunda yapılacak olanlar.
onmousemove script Mouse işaretçisi hareket ettirildiğinde yapılacak olanlar.
onmouseout script Mouse işaretçisi bir öğeden ayrıldığında yapılacak olanlar.
onmouseover script Mouse işaretçisi bir öğenin üzerine geldiğinde yapılacak olanlar.
onmouseup script Mouse butonu bırakıldığında yapılacak olanlar.

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Close

Reklam Engelleme

Please consider supporting us by disabling your ad blocker